Archive Listing Template

500+ fonts họ Script dành riêng cho thiết kế thi công quảng cáo

Script Là loại font chữ mà các ký tự có hình dạng dựa theo các kiểu chữ viết tay sử dụng bút mực, có nhiều nét hoa mỹ, các nét thường nối liền nhau và dáng ký tữ thường hơi…